Søg
Close this search box.

Skødstrup Gymnastik

Bestyrelse

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af Skødstrup Gymnastikafdeling og holder bestyrelsesmøde ca. 8-10 gange om året

Kontakt foregår primært pr. mail på 8541gymnastik@gmail.com, hvor vi bestræber os på at svare så hurtigt som muligt. Send venligst mails og ikke sms til formanden.

Har du en henvendelse af mere uopsættelig karakter, kan formand Mette Hyldborg Knudsen kontaktes på telefon: 20 47 73 82 efter kl. 18 på alle hverdage.

Bestyrelsen i Skødstrup Gymnastik 2023
Bestyrelsen 2024: Fra venstre Randi Ravnborg Nielsen, Alice Friis Nitschke, Mette Hyldborg Knudsen, Dorthe Lykkegård Præstegaard, Hanne Vestergaard, Mette Rasborg Thomsen og Janne Lynggaard Kjær

Formand

Mette Hyldborg Knudsen

Koordinering af bestyrelsesarbejde, Medlems- og instruktørinformation, Repræsentant i hovedbestyrelsen i SSF.

Kasserer

Dorthe Lykkegård Præstegaard

Økonomi – budget og regnskab, Medlemsregistrering og -kontingent, Administrator Webkontingent, Omkostningsgodtgørelse, aktivitetsstøtte mv.
Planlægning af sæson, sommergymnastik

Medlem

Janne Lynggaard Kjær

Ansvarlig for ungeudvalg, opvisningsudvalg

Medlem

Randi Ravnborg Nielsen

Ansvarlig for hjemmeside, mail og booking

Medlem

Hanne Vestergaard

Ansvarlig for redskaber og sæsonplanlægning

Suppleant

Alice Friis Nitschke

Ansvarlig for kurser og nøgler

Suppleant

Mette Rasborg Thomsen