Skødstrup Gymnastik

Bestyrelse

Formand

Mette Hylborg Knudsen

Koordinering af bestyrelsesarbejde, Medlems- og instruktørinformation, Repræsentant i hovedbestyrelsen i SSF.

Kasserer

Dorthe Præstegaard

Økonomi – budget og regnskab, Medlemsregistrering og -kontingent, Administrator Webkontingent, Omkostningsgodtgørelse, aktivitetsstøtte mv.

Planlægning af sæson, sommergymnastik

Medlem

Alice Friis Nitschke

Kursusansvarlig, nøgleansvarlig, planlægning af sæson

Medlem

Randi Ravnborg Nielsen

Ansvarlig for hjemmesiden 8541.dk , bookingansvarlig

Medlem

Hanne Vestergaard

Ansvarlig for hjemmesiden 8541.dk , bookingansvarlig