Søg
Close this search box.

Skødstrup Gymnastik

FAQ

Her er svar på de spørgsmål, gymnastikafdelingen ofte får stillet.

Hvis du ikke finder svar her, er du naturligvis velkommen til at stille spørgsmål på 8541gymnastik@gmail.com.

Vi svarer så hurtigt, vi kan, men da vi er en afdeling båret af frivillige kræfter, kan vi ikke love faste svartider.

Vi kan ikke tilbyde, at man kan komme på hold med navngivne personer. Det er ‘først til mølle-princippet’, der gælder ved tilmelding til de enkelte hold.

Nej, det kan vi ikke tilbyde. Det er forældrenes eget ansvar at få børnene til gymnastik.

Det er gymnastikafdelingens erfaring, at SFO-personlet er meget gode til at huske de mindste på klokken, så de kommer til gymnastiktimerne til tiden.

Svaret er som udgangspunkt “nej”.

Det beror dog på en konkret vurdering, om et fx 4 årigt barn kan deltage på et hold for 5-6 årige, hvis barnet fylder år kort efter sæsonstart. Ved tivivl – kontakt bestryelsen på 8541gymnastik@gami.com.

Det er ikke muligt at komme på venteliste til et overtegnet hold.

Hvis der er frafald og der dermed bliver en ledig plads, vil denne blive tilgængelig for tilmelding på webkontingent efter ‘først til mølle-princippet’.

Når man tilmelder sig via Webkontingent er den eneste betalingsmåde kreditkort (Visa/Dankort eller e-dankort).

Det kan altså ikke lade sig gøre at betale med kontanter eller Mastercard.

Hvis man tilmelder sig fra september til december betaler man fuld pris.

Fra januar og frem kan man deltage på holdene til reduceret pris.

Der er ikke mulighed for prøvetimer, da gymnasten tilmeldes via webkontingent, hvor der skal betales for at kunne tilmelde sig et hold. Men der er altid mulighed for at skifte hold, hvis der er plads på det andet hold, man ønsker et komme på.

Afmelding skal ske skriftligt senest efter fire træningsgange (= fire uger) efter man er startet på holdet (uanset om det er fra sæsonstart, eller hvis man er kommet på et hold senere), hvorefter kontingentet refunderes.

Der fratrækkes dog et ekspeditionsgebyr på 150 kr. pr. medlemskab. Det er muligt at skifte til et andet hold inden for de første fire uger uden ekspeditionsgebyr, såfremt der er plads på et andet hold.

Det er muligt at skifte hold, hvis der er plads på et andet hold. 

Send da en mail til 8541gymnastik@gmail.com med følgende oplysninger:

  • Gymnastens navn
  • kunde-id (som er oplyst på kvittering ved tilmelding via webkontingent) og
  • information om, hvilket hold der ønskes plads på

Man kan se, om der er plads på et hold på webkontignent. Vi henstiller til, at man orienterer sig her, inden man sender en mail.

Der betales fuld pris for det dyreste hold, og herefter ydes der 25% rabat på de følgende tilmeldte hold.

Man betaler i første omgang hele beløbet ved tilmelding på webkontingent. Derefter sender man en mail til bestyrelsen på 8541gymnastik@gmail.com og oplyser:

  • Gymnastens navn
  • Hvilke hold, gymnasten er tilmeldt
  • Kunde-id (er oplyst på kvittering ved tilmelding på webkontingent)

Rabatten gælder per gymnast – ikke per husstand eller familie.

Hvis SSF Gymnastikafdleingen kender til forud aflyste timer, kompenseres disse ved sæsonstart med erstatningsdage.

Hvis undervisningstimer aflyses af Skødstrup Skole eller Fonden for MIdtpunKtet i løbet af sæsonen, kompenseres der ikke for disse og Gymnastikafdelingen kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Ja, bestyrelsen i gymnastikafdelingen forbeholder sig ret til ikke at oprette et hold, hvis deltagerantallet er mindre end 10 tilmeldte på holdet ved sæsonstart.

Hvis det sker, tilbagebetales det forholdsmæssige beløb.

Nej – Medlemsskabet følger sæsonen, er personligt og kan ikke benyttes af andre.

Når du er tilmeldt et hold, er du medlem af Gymnastikafdelingen – og SSF Skødstrup Sportsforening, som du via dit medlemskab betaler kontingent til.

Foreningen med underafdelinger er drevet af frivillige kræfter og ønsker at være aktive medspillere i lokalsamfundet. 

Tilmelding til næste sæson åbner en specifik dag, ofte i juni. Vil man gerne gå på et af de populære hold, er det en god ide, at være klar til tilmelding denne dag. Tilmeldingsdatoen meldes ud i bladet 8541, på Facebook og her på hjemmesiden. 

Der er særskilt tilmelding til sommergymnastik, som også foregår via webkontingent, når tid er.

Der informeres om sommergymnastik på forskellige medier (dog ikke altid alle): Facebook, Bladet 8541, på denne hjemmeside og ved mails til medlemmer.

Der er ikke gymnastik i de uger, hvor eleverne på Skødstrup Skole har skolefri. På fanebladet “kalender” kan man se, hvilke uger der ikke er træning.

Enkelte voksenhold kan dog lave aftaler om ekstra træninger i ferier. I så fald meldes dette ud af instruktøren på holdet. 

Der er ikke dresscode i forhold til farver, snit og materialer ;0)

Dog skal følgende efterleves: Mød altid op i løst tøj uden nitter, lynlåse og andet, der kan beskadige redskaber – og skramme, ridse mv. en selv eller andre.

Det er forbudt at bruge udesko. Man laver gymnastik og danser i bare tæer, gymnastiksko eller andre indesko. Det er ikke sjovt at lege eller lave øvelser på gulvet, hvis det er fyldt med sand og jord – som også ødelægger måtterne og airtrack’en.

Man behøver ikke lave gymnastik i gymnastiksko. Man må gerne bruge kondisko.

Men det er forbudt forbudt forbudt at bruge udesko.

Man laver gymnastik og danser i bare tæer, gymnastiksko eller andre indesko. Det er ikke sjovt at lege eller lave øvelser på gulvet, hvis det er fyldt med sand og jord – som også ødelægger måtterne og airtrack’en.

Nej, mad og drikke hører ikke til i gymnastik- eller Multisalen. Børn overlever en times leg og gymnastik uden kiks og saftevand.

Hvis børnegymnaster har vand med til træning, er det instruktøren, der giver drikkepauser. Det forstyrrer en del, hvis 25 børn skiftevis løber frem og tilbage et par gange hver for at drikke vand.

Ja, det får ‘det hele til at glide nemmere’, hvis de tilstedeværende hjælper hinanden i det omfang instruktøren beder om det. Der kan gå lang tid fra en time, hvis instruktøren skal rydde en stor redskabsbane op alene – så jo flere der hjælper, jo mere tid til leg og bevægelse.

Se under fanen “Samvær i Skødstrup Gymnastikafdeling”, hvor der står, hvordan bestyrelse og instruktører forventer, at gymnaster og forælre opfører sig generelt, før timen, under træningen.

Til den årlige gymnastikopvisning (og eventuelt undtagelsesvis til træning) bliver der taget fotos af gymnasterne, når de er på gulvet og til holdfotos. Nogle af disse bruger vi på gymnastikafdelingens hjemmeside, facebook og som illustration til artikler i aviser og lokalblade.

Hvis du ikke ønsker billeder af dig selv eller dit barn figurerer i disse medier, respekterer vi naturligvis dette, og vi beder dig kontakte bestyrelsen på 8541gymnastik@gmail.com herom.

Her følger de retningslinjer for brug af billeder på offentlige medier, som bestyrelsen er bekendt med:

Hvilke billeder må vi tage?
Fotografering er tilladt på et frit tilgængeligt sted, med mindre fotografen er blevet bedt om at gå. Et idrætsanlæg vil normalt betragtes som et frit tilgængeligt sted. Fotografering af børn under 15 år kræver i princippet forældrenes tilladelse. Det er dog tilladt, at tage situationsbilleder med børn, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted, men mindre man er blevet bedt om at lade være.

Hvilke billeder må vi offentliggøre?
Den, der vil offentliggøre et billeder på tryk eller internet, må overveje om billedet er lovligt optaget, om billedet er ophavspligtigt beskyttet, og om det vil være krænkende for noget, at billedet bruges i den sammenhæng, hvor det indgår.

Definition ‘Situationsbilleder’:
Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billedet, hvis billedet vurderes som harmløst og hvis billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted. Billeder fra arrangementer, fx et fodboldstævne, en badmintonskole, en opvisning, en reception, kan normalt frit offentliggøres.

Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvar for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentligøre det.