Søg
Close this search box.

Skødstrup Gymnastik

Need to know & Nice to know

Forventninger til instruktører, hjælpeinstruktører og hjælpere:

  • Man møder i god tid og starter træningen til fastsat tid.
  • Der henstilles til, at hverken instruktører eller gymnaster kommer ind i salen, før den foregående træning er færdig.
  • Man slutter træningstimen af til tiden af hensyn til det næste hold.
  • Gymnasterne SKAL krydses ind for fremmøde i forhold til alderstrin 3-5 år, 6-12 år, 13-18 år og 19-24 år.
  • Den underviser, der har det sidste hold på dagen, søger for at låse alt af (musik, skabe, redskaber og døre).
  • Instruktørerne søger selv for afløsere, hvis de er forhindret. Lav evt. aftaler fra sæsonstart med de andre instruktører, så hver især ved, hvem man kan få hjælp af. Hvis man ikke kan finde en afløser, giver man formanden besked, men søger selv for at give information til gymnaster om aflysning af træning.
  • Bestyrelsen opfordrer alle undervisere til at deltage på kurser mindst én gang pr sæson.
  • Bestyrelsen forventer mødedeltagelse ved instruktørmøder og gymnastikopvisning.
  • Bestyrelsen opfordrer instruktører og hjælpere til at give input – og modtager genre kritik og feedback.


Praktisk info: 

Sikkerhed – Og ved uheld

Skødstrup Sportsforening er medlem af Falcks Redningskorps (Abonnementsnr.: 13029739).

Telefon: 70 10 20 31

Der er Falck Førstehjælpskasse og isposer i redskabsrummet (Gymnastiksalen og Multisalen)

 

Ved ‘Alvorlig ulykke’ eller ‘Livsturende sygdom’ – Ring 112

Ved ‘Akut sygdom’ eller ‘Skade’ – Ring til Lægevagten 70 11 31 31

 Skødstrup Sportsforening har en hjertestarter, der er opstillet i gangen ind til den nye hal.

 

Timesedler

Efter hver sæson sendes timesedler til gymnastikafdelingens kasserer. På timesedlen udfylder du relevante data, hvor mange timer, du har undervist + diverse, du har haft udlæg for. (Timeseddel)

 

Aktivitetsstøtte

De instruktører der har børnehold (op til 24 år) sørger ved HVER træningsgang for, at dokumentere gymnasternes fremmøde.

Fremmødet dokumenteres efter alderstrin, hvilket nemmest gøres ‘på forhånd’ ved at have aldersinddelte lister med til afkrydsning. I webkontingent kan du trække lister, hvor gymnasternes data fremgår. Slet alle koloner undtagen hold, navne og fødselsdatoer og sortér efter alder, så har du en nem og overskuelig liste til ‘fremmødedokumentation’:

  

Hold 6 Rytme

Fornavn

Efternavn

År

Fremmødt

 

Sofia

Nilsen

2011

 X

5. september

Caroline

Nielsen

2011

X

2016

Ida

Jensen

2012

X

 

Magnus

Hansen

2012

 

 

Olivia

Sørensen

2012

X

 

Johan

Christensen

2013

X

 

To gange årligt (årsskifte og gymnastikopvisning) skal du overføre tallene til skema for ‘Aktivitetsstøtte’ (der findes på ‘Instruktørinfo’ under ‘Blanketter’) og sende dem til gymnastikafdelingens kasserer (husk underskrift).

Det skal indskærpes, at det er meget vigtigt, at såvel fremmødedokumentation udfyldes HVER træningsgang og at de udfyldte aktivitetsskemaer afleveres rettidigt til kassereren, så vi får refunderet penge til foreningen.

  

Nøgler og nøglebrikker

Hvis du er ny instruktør, får du udleveret nøgler i forbindelse med instruktørmøde før sæsonstart.

Nøgle til musikskab i gymnastiksalen hænger i skabet i redskabsrummet. Første instruktør på dagen låser musikskabet op, og sidste instruktør låser det af.

Nøglerne udleveres mod kvittering, og instruktøren er ansvarlig for, at den kun anvendes ifølge aftale, og at den afleveres mod forlangende, eller hvis man ikke længere er instruktør.

 

Musik

For hvert hold må der købes musik (CD eller lovligt download) for 400 kr. pr. sæson. Gem kvittering og skriv det på timesedlen ved sæsonafslutning.

 

Redskaber

Ved sæsonstart gøres der status over, hvilke redskaber gymnastikafdelingen har. En oversigt findes på hjemmesiden.

Hvis du har ønsker til nye redskaber, eller opdager at ‘gamle’ skal repareres, skal du bare give bestyrelsen besked. Enten direkte til den redskabsansvarlige eller på gymnastikafdelingens mail: 8541gymnastik@gmail.com.

Husk altid at sætte redskaberne pænt på plads – også selvom de stod hulter til bulter, da du skulle bruge dem.

 

Kurser 

Bestyrelsen bakker op om aktive og videbegærlige instruktører. Hvis du har fundet et kursus, du kunne tænke dig at deltage i, sender du kursusbeskrivelse (og kursus ID-nr.) direkte til den kursusansvarlige, som søger for godkendelse i bestyrelsen og samlet tilmelding af afdelingens instruktører.

 

Tilskud til arrangementer

Instruktøren kan bruge 10 kr. pr gymnast på et socialt arrangement. Kvittering på julesmåkager, is, kaffe eller hvad det måtte være, afleveres sammen med timesedlen ved sæsonafslutning til kassereren.

 

Ekstra træning og brug af lokalerne

Hvis I ønsker ekstra træningsgange sammen med gymnasterne, fx for at få serierne til at sidde lige i skabet til opvisning, skal I henvende jer til den i bestyrelsen, der er ansvarlig for halbooking. I må ikke selv booke gennem Midtpunktets Driftsansvarlige (Kim).

Hvis du og din hjælper skal øve serier eller spring uden gymnaster, må I gerne benytte gymnastiksalen eller multisalen uden booking, hvis salene ikke bruges til andre ting. Det kan du tjekke på www.skodstrup.halbooking.dk/default.asp.

Hvis du ønsker at bruge salene til private arrangementer (der ikke har noget med gymnastik at gøre), skal du booke som privatperson gennem Midtpunktets Driftsansvarlige.

 

Spørgsmål

På hjemmesiden kan du finde svar på en masse spørgsmål (FAQ) – og du er også altid velkommen til at spørge bestyrelsen om stort og småt.