Skødstrup Gymnastik

Regler for aktivitetsstøtteordningen

En forudsætning for, at SSF Gymnastikafdelingen kan modtage aktivitetsstøtte fra Aarhus Kommune, er, at gymnasternes fremmøde registreres ved hver træningsgang/aktivitetsgang.

Fremmøde registreres i forhold til gymnasternes alder i følgende intervaller: 3-5 år, 6-18 år, og 19-24 år.

Dette gøres nemmest ved ‘på forhånd’ at lave aldersinddelte lister og have dem med til træning hver gang til afkrydsning.

I webkontingent kan du trække lister, hvor gymnasternes data fremgår. Slet alle koloner undtagen hold, navne og fødselsdatoer og sortér efter alder, så har du en nem og overskuelig liste til ‘fremmødedokumentation’:

 

Hold 6 Rytme

Fornavn

Efternavn

År

Fremmødt

 

Sofia

Nilsen

2011

 X

5. september

Caroline

Nielsen

2011

X

2016

Ida

Jensen

2012

X

 

Magnus

Hansen

2012

 

 

Olivia

Sørensen

2012

X

 

Johan

Christensen

2013

                                               X

 

Alle lister skal være underskrevet af instruktøren.

To gange årligt (årsskifte og gymnastikopvisning) skal du overføre tallene til skema for ‘Aktivitetsstøtte’ (der findes på ‘Instruktørinfo’ under ‘Blanketter’) og sende dem til gymnastikafdelingens kasserer. Husk også at underskrive skemaet/skemaerne.

NB. Hvert skema gælder for 0-20 personer. Har du flere end 20 gymnaster på dit hold, skal du udfylde 2 skemaer. (Har du mindre end 4 til en træningsgang, skal du ikke registrere).

Hvis der afholdes et arrangement med overnatning, medregner man max 9 aktivitetstimer pr deltager pr dag (stadig efter aldersintervaller).

Det skal indskærpes, at det er meget vigtigt, at såvel fremmødedokumentation udfyldes HVER træningsgang og at de udfyldte aktivitetsskemaer afleveres rettidigt til kassereren, så vi får refunderet penge til foreningen.

DGI aflægger kontrolbesøg, både med og uden varsel, for at se om alle husker at udføre fremmødedokumentation. Så husk det nu ;0)