Søg
Close this search box.

Støj fra letbanen måles snart

Af Birger Agergaard

Det var lige før, at støjen fra letbanen IKKE skulle måles i Løgten og Skødstrup. Men efter flere brevvekslinger mellem Skødstrup og Aarhus Letbane er det nu afgjort, at støjen måles hele vejen fra Odder til Grenå.

I efteråret klagede flere borgere til Skødstrup Fællesråd og sagde, at efter en periode uden skinger skinnestøj er støjen taget til, og at Letbanen burde tage affære, for eksempel ved at slibe skinnerne igen – det har før hjulpet. Skinnerne blev slebet i august 2019, og det hjalp mærkbart.

Letbanen har oplyst til en borger tæt på Bondehaven, at ”der er en mistanke om, at det har noget med toghjul, skinneslid og/eller skinneprofil (og sammenspil) at gøre, men det er ikke entydigt fastslået endnu.  For at kunne finde årsagen vil kræve forskellige typer målinger, f.eks. af skinneprofiler. Når årsagen er fastlagt eller sandsynliggjort, vil vi udbedre.”

Støjen vil blive målt her i det første halvår, idet Aarhus Letbane er forpligtet til at udarbejde en støjhandlingsplan inden udgangen af juni. Men i første omgang ville der ikke blive målt støj efter stationen i Lystrup.

Besynderligt!
Det fandt fællesrådet besynderligt, og formanden Inger Tranholm henvendte sig i flere omgange til letbanen for også at få Løgten-Skødstrup med i kortlægningen. Hvorfor måle i Lystrup, som har en to kilometer lang letbanestrækning, men ikke i Løgten-Skødstrup, som er nabo til letbanen på hele fire kilometer?

I første omgang lød svaret: Mange tog vender i Lystrup, så der er efter Lystrup ikke de 30.000 årlige passagerer, der skal til, for at der kan foretages støjkortlægning.

Aarhus Letbane svarede Inger Thranholm, at ”…der for nuværende ikke er et grundlag at tage beslutningen ud fra.”

Men det må der så være nu, idet hun har fået følgende svar fra samme letbane:

”Vi har fået pris på kortlægningen og vælger at udvide, således at vi tager hele Odder- og Grenaabanen med,” skriver Jeanette Roll, som underskriver sig med jobtitlen ”Executive Assistant”.

Læs hele martsnummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

220902 Cykel på Grenåvej 05
Trafik & veje

En cyklists martyrium – Skødstrup tur/retur

Når man cykler fra Skødstrup mod centrum, skal man ikke have glas bag på cyklen. Et stykke tærte i en madkasse er heller ikke sagen. Det er smadret, langt før man når rundkørslen ved Carletti. Cykelstien (som i øvrigt er en uigennemskuelig blanding af cykelsti og fortov) er ét stort krater af huller og bump. 

30 borgere og repræsentanter for foreningerne deltog i repræsentantskabsmødet, som formand Inger Thranholm her byder velkommen til. (foto Peter Carlsen)
Trafik & veje

Mange vil gerne flytte hertil, men…

Af Birger Agergaard 8541 er et populært sted at bosætte sig – der er kommet mange nye borgere til de seneste 10 år. Men nu

Rådmand for Teknik og Miljø, Nikolaj Bang, holdt et meget overordnet oplæg på Skødstrup Fællesråds repræsentantskabmøde. (foto Birger Agergaard)
Trafik & veje

Rådmand vil spørge borgerne mere

Af Birger AgergaardKontakten mellem borgerne og kommunen skal blive bedre. For eksempel skal fællesrådene og lokale foreninger høres, inden der sættes streger i eksempelvis lokalplaner.Teknisk