Søg
Close this search box.

To slags fællesskaber

Af Birger Agergaard

Når to eller flere mennesker mødes til samvær eller en opgave, opstår et fællesskab. Derfor er der hundredvis af fællesskaber i 8541.

Skødstrup Fællesråd er nu nået til ”generationernes fællesskab” i sit arbejde med at udarbejde en helhedsplan for hele lokalområdet. Derfor inviterede rådet to forskellige fællesskaber til at holde oplæg om, hvordan et fællesskab kan tiltrække borgere på tværs af generationerne.

Den ambition har netop Folkehuset Rosenbakken. Det tidligere lokalcenter havde nok samme image som mange andre lokalcentre – at agere ”forlænget dagligstue for plejehjemmene”, som lederen af folkehusene i Nord, Trine Holst, formulerede det på inspirationsmødet, som samlede et helt proppet mødelokale i Midtpunktet.

Nu skal generationerne mødes og være aktive i folkehuset. Selvfølgelig er der mange +65’ere om formiddagen og eftermiddagen, for de har tiden til det, men resten af dagen er der mange ledige timer, som alle kan bruge. Gratis, endda, og efter lidt instruktion kan man også låne køkkenet, fortalte Trine Holst.

”Vores drøm er at gøre folkehuset til et samlingssted for lokalsamfundet. Vi har eksempelvis også Midtpunktet, men ikke alle dyrker sport, så der er plads til flere samlingssteder. Og frem for alt kan man selv få indflydelse på, hvad der skal foregå.”

Trine Holst refererede fra det velbesøgte inspirationsmøde i januar, hvor ”et hav af gode ideer” blev formuleret. Dem er en frivillig arbejdsgruppe i gang med at bearbejde, og den forbereder et nyt offentligt møde. Og på det aktuelle møde kom også nye ideer på bordet. Gruppen, som forbereder en skatepark og meget mere ved Skødstrup Søndersø, deltog på mødet og nævnte, at man kunne bruge folkehuset til møder. Det blev også foreslået, at Natteravnene kunne få udgangspunkt i folkehuset, som er placeret meget centralt i byen, eller der kan være reparationscafe i huset.

Levende område ved Søndersøen
Så var det skaternes tur til at holde oplæg. Skødstrup Park Riders er oprettet som forening og har været igennem mange genvordigheder og forsinkelser, inden det nu ser ud til, at et større projekt ved Skødstrup Søndersø kan realiseres.

”Det begynder at ligne noget,” sagde Sebastian Rosenberg Lenda, der er i bestyrelsen for foreningen. En af jordejerne i området, Jens Holmgaard, har doneret jord til projektet og har selv tanker om aktiviteter på stedet, og det betyder, at der kommer forskellige slags aktiviteter på stedet.

Der er planer om skovrejsning og brede grusstier, så det bliver attraktivt at gå ture rundt om søen. Marie-Louise Weber-Esmann fra gruppen nævnte tanker om fugletårn, fiskeplatform, naturlegeplads, nøddetræer og mere. Der skal fundraises en god sum for, at alt kan realiseres, men der arbejdes på det.

Men ideen er, at mange forskellige grupper skal kunne mødes i området – altså netop generationernes fællesskab. Der vil derfor ikke blive problemer med hash, snifning af gas eller andet, hvis man ellers skulle frygte det.

Skødstrup Park Riders vil holde et offentligt møde senere i år, når der er flere facts på bordet.

Brug fællesrådet!
Gitte Davidsen fra fællesrådet opfordrede til, at man bruger fællesrådet – med kommentarer, forslag til nye fællesskaber mv. Det er meningen, at mødesteder og muligheder for fællesskaber skal være en del af den kommende helhedsplan.

Læs hele martsnummeret 2023 på PDF

Relaterede artikler

Fra venstre ergoterapeut og vicechef Lotte Kirkegaard, Erik Søndergård Lions Skødstrup, ergoterapeut Julie Buchwald og fysioterapeut Ida Mateusiak
Senior

En stoleløfter til Kløvervangen

Lions Club har doneret en stoleløfter til Plejehjemmet Kløvervangen. Den aflaster personalet og hjælper borgeren.