Søg
Close this search box.

Tunnelprojekt er på skinner

Af Morten Stycke, projektleder, Aarhus Kommune

Formålet med projektet:
At skabe mere trafiksikker og direkte forbindelse på tværs af Letbanesporet, for mere samlingskraft mellem den eksisterende bykerne beliggende vest for Grenåbanen, og den nye udbygning ved boligkvartererne beliggende øst for Grenåbanen.

Derudover mere direkte og mere sikker skolevej, til gavn for skolebørn og deres familier i Skødstrup. 

Hvorfor er der ikke tilgængelighedsramper med i det aktuelle projekt?
Projektet er vedtaget i sin tid uden særlige krav til tilgængelighedsramper, derfor er der ikke afsat økonomi til at etablere disse med det aktuelle projekt. For ikke at forsinke tunnelen yderligere, etablerer kommunen indledningsvis det nuværende projekt, da det er vurderet at projektet ikke udelukker et efterfølgende udbygningsprojekt med tilgængelighedsramper eller andre lignende tiltag.

Det nuværende projekt prioriterer en sikker krydsning af Letbanen for bløde trafikanter/gående, men giver samtidig mulighed for passage med såvel cykler som barnevogne m.v. En senere udbygning med større rampeanlæg med tilgængelighedsramper kan udføres samtidig med, at tunnelen og stiforbindelsen forsat anvendes under de evt. kommende anlægsarbejder.

Forsinket tidsplan
Tidsplanen for projektet er løbende blevet justeret, det skyldes den vigtige koordinering med Letbanens sporspærringer, som er det tidspunkt hvor kommunen kan få tilladelse til af overgrave letbaneskinnene og lægge de kritiske dele af tunnelen i jorden.

Den seneste revision af tidsplanen blev besluttet i selve udbudsperioden, fordi ikke alle af de mulige tunnelleverandører kunne levere rettidigt i forhold til sporspærringen uge 7. Af den grund var det forvaltningens vurdering at det kunne få betydning for konkurrencen på udbuddet hvis ikke tidsplanen og sporspærringsperioden blev ændret. Sporspærringen er nu flyttet til uge 14, herefter skal udføres en række færdiggørelsesarbejder.

Entreprenørvirksomheden MJ Eriksson har vundet licitationen udbuddet på tunnelen, derfor indleder kommunen næste fase i tidsplanen, som er kontraktforhandlinger med entreprenøren.

Læs hele decembernummeret 2021

Relaterede artikler

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Intet nyt fra vejfronten

Det var meningen, at det første stykke af Grenåvej skulle have haft et nyt slidlag i år. Det kommer der ikke.
Det er heller ikke bombesikkert, at der sker noget med hverken vejbane eller cykelstier i 2024.
“Riget fattes penge”.

Collager i douchede farver pryder seks busbobler i Skødstrup og Lystrup.
Trafik & veje

Busboblerne får makeover

Af Birger Agergaard Foto Ruth Crone Foster I samarbejde med Aarhus Kommune og Midttrafik præsenterer Skødstrup-kunstneren Ruth Crone Foster sit seneste kunstprojekt, ”En åbning til