Søg
Close this search box.

Vi er borgernes talerør

Vosnæsvej baneoverkørsel

Fællesrådet er paraplyorganisation for grundejer- og beboerforeninger, menighedsråd, skole, børnehaver, idrætsklubber, bibliotek og andre organisationer i lokalområdet. Det er det lokale upolitiske bindeled mellem borgerne i Skødstrup og kommunale og andre offentlige myndigheder. Det er her, fælles opgaver drøftes og forhåbentlig løses, og det er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.

Jernaldervejen – Kirkeholtvej – Kirkepladsen – Tryghedspartnernetværk – vejharmonisering – færdselsmøde skolen – oplandsudvalget – vand og is på cykelstierne – temaplan om VE-anlæg – sundhedspolitik for Aarhus 2020-2024 – begroning af strømtransformatorer til Letbanen – støj fra Letbanen – Skt. Hans arrangement – er blandt nogle af de emner som fællesrådet har drøftet og være indblandet i det seneste år.

Status er ofte ved nytårstide, men i fællesrådet er det på det årlige repræsentantskabsmøde i april, hvor vi kigger tilbage og, ikke mindst, ser på hvad rører der sig i byen, på de områder hvor Aarhus Kommune har en finger med. Kommer der flere sikre gå- og cykelveje og overgange for gående og cyklende på vores meget trafikerede veje?

Det kan du få mere at vide om på repræsentantskabsmødet torsdag den 16. april i Sognegården.

Her kan du også høre Stadsarkitekt Stephen Willacy fortælle om byrum og bykvalitet, i perspektiv for den kommende politik for arkitektur og bykvalitet, der rummer hele Aarhus Kommune, opland og midtby, med fokus på dét, vi vil værne om og bygge videre på i et givent lokalområde, mens der også er plads til nye visioner, udvikling og sammenhæng på tværs.

Af Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd

 Læs mere i 8541 -dit lokale blad (april 2020)

Relaterede artikler

Lokalplan

Bytorvet må godt hedde Bytorvet

I sidste nummer skrev vi om en spøjs sag, hvor butikkerne på Bytorvet skulle skifte vejnavn til Grenåvej.Alt imens lejlighederne ovenpå fortsat måtte hedde Bytorvet, fordi de har indgang fra smøgen bag torvet.

Trafik & veje

Ekstra spor i rundkørsler vedtaget

Bilisterne har efterlyst en ekstra vejbane – en såkaldt shunt – i snart mange år. Om morgenen starter kødannelsen nogle gange helt oppe ved Carletti, når de skal mod syd ad enten Grenåvej eller motorvejen. Fællesrådet har i flere år arbejdet for at få løst problemet og har banket Vejdirektoratet på dørene.

Grenåvej-skilt
Trafik & veje

Navnekonkurrence

MÅske, måske ikke skal vi have et nyt navn til Grenåvej. Du kan vinde vin eller chokolade i denne konkurrence.