Søg
Close this search box.

Vrede over ny folkehus-usikkerhed

Udsnit af det store fremmøde, hvor der ikke var opbakning til kommunens tanker om at lukke folkehuse.
Udsnit af det store fremmøde, hvor der ikke var opbakning til kommunens tanker om at lukke folkehuse.

Tekst og foto Birger Agergaard

Der var bagt kage til 70 personer, men der kom dobbelt så mange, da Folkehus-administrationen inviterede til møde om folkehusenes fremtid i Folkehus Skejby. Kagerne blev derfor snittet midt over.

Der skal også snittes kraftigt i folkehusene, som vi beskrev i bladets novembernummer. Til marts ved vi, om det er Folkehus Skødstrup, der enten må lukke, omdannes, fortsætte eller ligefrem få tilført ekstra midler. Lige nu skal der findes kriterier for, hvordan beslutningsgrundlaget skal findes, sagde Maj Morgenstjerne, der er chef for Civilsamfund og Samskabelse i Aarhus Kommune.

Det er omkring en tredjedel af de 36 folkehuse, der enten må lukke eller dele lokaler med andre. Indtil videre er disse kriterier i spil:

  • Aktivitetsniveauet i folkehusene
  • Cafedriften – mange cafeer kører med underskud
  • Demografi og geografi – altså skal man tilgodese lokalområder og befolkningsgrupper?
  • Er der andre aktivitetshuse i nærheden, som kunne erstatte et lukket folkehus?

Morgenstjerne måtte stå på mål for mange vrede ytringer fra de fremmødte. Der var ikke opbakning til at søge Nordeafonden om 15 mio. kr. til at gøre nogle af folkehusene til ”fyrtårne”, fordi kommunen selv skal bidrage med 15 mio. kr., og de tages delvist fra andre folkehuse. De, der tog ordet, ville hellere beholde alle folkehuse. Og ikke mindst cafeerne, som blev kaldt utrolig vigtige.

”I øger ensomheden”
”I begrænser antallet af folkehuse og øger dermed ensomheden,” som Jørgen Juul Pedersen fra Skæring sagde.

Morgenstjerne sagde, at det ikke er sikkert, at det er præcis en tredjedel, der lukker eller omdannes. Det er måske lidt højt sat, sagde hun. Hun nævnte også, at hvis et folkehus drives sammen med et bibliotek, vil der følge anlægsmidler med, så folkehuset eller biblioteket udvides.

Det er ikke en spareøvelse, sagde hun, men nævnte alligevel cafeerne mange gange, fordi de generelt kører med underskud. Der skal være en ”budgetbalance”, betonede hun.

De fremmødte ville hellere have nogle bud på, hvordan man øger antallet af både frivillige og brugere, så også cafeerne kan køre bedre. Flere nævnte, at folkehus-administrationen ikke har været god nok til at ”nurse” de frivillige. Hvorfor blev det her møde holdt om formiddagen, hvor mange ikke kan deltage, fordi de er på arbejde?

”Ja, hvor klogt var det at invitere til mødet om formiddagen,” replicerede Maj Morgenstjerne. Dog uden at svare på sit eget spørgsmål

Processen

  • December: Input fra tre dialogmøder og fra en styregruppe for folkehusene skal føre frem til at vælge de kriterier, som den endelige beslutning tages ud fra. Administrationen udfører herefter en analyse.
  • Januar: Analysen fremlægges for styregruppen for fremtidens folkehuse og for Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  • Februar: Oplæg til beslutning sendes i offentlig høring på deltag.aarhus.dk
  • Marts: Rådmand Christian Budde (V) træffer den endelige beslutning.

Læs hele decembernummeret 2023

Relaterede artikler

Ældrerådmand Christian Budde (i baggrunden) i en propfyldt sal på Folkehuset Skæring
Folkehus

Folkehus-farce fortsætter. Nu forfra

Kommunikationen var elendig, de frivillige var ikke inddraget, der var ikke tid nok, og der var masser af uklarheder.
Det har ældrerådmand Christian Budde (V) erkendt, og nu går store dele af processen om folkehuslukninger om.

Folkehuset Skødstrup
Folkehus

Folkehuse i fare

Bedst, som Folkehuset Skødstrup er kommet ind i en god gænge efter en ret tumultarisk start, er det og alle andre folkehuse i kommunen kastet ud et spil, som vil lukke en tredjedel af alle folkehuse.

Møde i Folkehuset Skødstrup
Folkehus

Folkehuset fortsætter

Rigtig mange benytter Folkehuset Skødstrup – og aktiviteterne spænder vidt fra litteraturklub over mande- og kvindegrupper til motion og linedance. Til gengæld skal der gøres noget ved underskuddet i cafeen, som alle husets brugere gerne vil beholde!