Søg
Close this search box.

30 år med nyt fra 8541

default image

Lokalbladet kan sommer 2022 fejre 30 års jubilæum. I indstikket fra august 2022 er der en “tidslinje” med en række nedslag. Her kommer en noget længere liste over, hvad der er sket de seneste 30 år:

1992

Tidligere havde Ungdomsskolen lavet et blad. I august 1992 kom første blad under Borgerforeningens faner. 12 numre om året!

Annonce: Den gamle Butik (Thomas´ foredrag)

1993

Skødstrup Sportsforening deltager i Firenze Cup. ”Vi holdt os pænt tilbage – og placerede os nederst i tabellen”.

Skødstrup Fællesråd står nu formelt bag udgivelsen af 8541.

Interview med Amatørteatergruppen i Studstrup, Henning Hoberg: ”Vi vil forsøge os med mere intim teater, totalteater eller hvad man nu vil kalde det…” ”Stykket hedder ”Fusses Fidus”. Medvirkende: Vibeke Blegvad, Inger Hansen, Bente Madsen, Jørgen Mathisen, Peter Blem og Erling Frandsen.

Dilettant i Skødstrup Forsamlingshus: Jomfru Fryds Banko. Medvirkende blandt andet: Karin Hebsgaard, Ena Rasmussen, Eva Jensen og H.P. Dalgaard.

Løgten-Skødstrup Borgerforenings bestyrelse vil gå af pga. mandefald, men ”tvinges” til at blive.

Fællesrådet efterlyser bom og fortov ved jernbaneoverskæringen på Hjelmagervej. De var lovet i 1992.

Fællesrådet: Arbejdet med ændring af cykelsti/kørebane til cykelsti/fortov i Skødstrup er påbegyndt. Formålet er bl.a. at sikre skolevejen for de mange børn, der bor i den sydlige del af byen. Skulle det samtidig få til følge, at hastighedsbegrænsningen bliver bedre overholdt, er det te kun et ekstra plus.

Skødstrup Forsamlingshus fylder 100 år den 18. september. ”Bestyrelsen er vild i varmen, derfor skal der ske noget i huset fremover i 1993.”

Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk tilbyder fjernvarmetilslutning i hele 1993 til kr. 10.000 kr. excl. moms.

I Skødstrup-Løgten-området har vi fået 72 nye andelshavere, og der er i vort område knapt 100 oliefyr tilbage.

Gl. Løgten Marked: ”På dette års Gl. Løgten Marked vil sportsforeningen være at finde så mange steder som aldrig før.” … ”I sportsforeningens bod i markedsgaden kan man teste sine evner i boldkast, og man kan prøve kræfter med hammer og søm,”

Nyt om Hal 2: ”Belåningen er ved at se lidt lysere ud, men det kniber for os at få Århus Kommune til at tage stilling til, hvad de vil med idrætsbyggeri i kommunen.”

Skødstrup-Løgten Frimærkeklub starter sin 8. sæson på Lokalcenter Rosenbakken. Mød op og lad os få en snak om vores fælles hobby.

Læserbrev fra Pia H.: ”Jeg ved, at hunde skal af med deres ekskrementer i naturen, men midt på stien, det er… for meget! Det er en nem sag at tage en plasticpose eller billig plastichandle op af lommen!”

Skødstrup Sogns Forsamlingshus jubilerer og ser tilbage på starten i 1893: kontingentet var 1,50 kr. for gårdmænd og ligestillede med hustru, 0,50 kr. for husmænd og ligestillede med hustru, og 0,75 kr. for den konfirmerede ungdom. Huset kunne lejes for 8 kroner.

Løgten-Skødstrup Folkedansere starter igen i Skæring-Hallen.

FDF/FPF: ”Det er helt normalt, at børn ikke kan sidde stille. Der skal ske noget. … Derfor sidder man ikke stille hos os. Selv når vi taler om kirken eller skal høre om Gud, kan man sagtens opleve, at det er børnene og de unge selv, der agerer præst, laver musikken eller udklædt optræder med en af de kendte fortællinger fra bibelen.”

Nu sker der noget med Hal 2: ”Hvis alt går efter planen, forventer vi at starte byggeriet i det tidlige forår, og hallen vil så kunne stå færdig til indendørssæsonens start i efteråret 1994.”

Nyt fra Rosenbakken: 19. oktober ønskeprogram, videofilm 5,- pr. film. 27. oktober modeshow.

15. november 1993 sagde Lokalcenter Rosenbakken velkommen til Kirsten Breindal som ny centerleder. Hendes arbejdsopgaver er mangeartede med bl.a. formidling og administrering af Rosenbakkens servicetilbud til pensionister i lokalområdet.

3. årgang 1994

Løgten-Skødstrup Husmorforening, arrangement 8. marts: ”Hvordan skal jeg frisere, farve og klæ´ mig”, v. frisør Ole Munk.

Skødstrup Fællesråd, om forslag om vindmøllepark: ”Der er ingen tvivl om, at vindmøller vel nok er den energikilde, der forurener mindst. Det, der så er problemet, er placeringen af 24 møller. … Dem, der bor i Vorre, Segalt og Skødstrup-Løgten, får udsigten ødelagt, og boligerne falder i værdi.”

Skolens 50 års jubilæum 21. april: ”… Og så stod vi alle og kiggede spændte – og lidt ængstelige – op mod himlen og ventede på, at Torben Langballe skulle komme ned med faldskærm. Det gik godt – hvorefter 600 balloner blev sendt til vejrs med hilsen fra alle eleverne på Skødstrup Skole.

Sokkehusets 15 års fødselsdag: ”… Solen skinnede på en herlig æresport med lilla bleer mv., som vore kolleger fra ungdomsklubben havde banket sammen i løbet af natten. ”

Skødstrup Skakklub inviterer alle til en lille hurtigskakturnering. Der spilles i skakklubbens dejlige lokaler på Lokalcenter Rosenbakken. … ”Jamen en skakklub er det ikke kun et sted for gamle cigarrygende mænd? Skødstrup Skakklub betragtes som en af de mest aktive klubber i Østjylland. Vi har lidt under 50 medlemmer, og de er fordelt jævnt i alderstrinnet 11-70 år.

Løgten-Skødstrup Teaterforening: ”Forberedelserne til årets revy er i fuld gang. … Emner som hjemmeservice, hospitalsvæsen og barselsorlov vil blive berørt sammen med noget så dødkedeligt som sexchikane.”

Så står SuperBrugsen på Kløvervangen færdig med en ny og moderne butik samt et stort lager, der kan rumme over 100 europaller med varer.

1995

Lokalcenter Rosenbakken: ”Det helt store ønske blandt brugere og personale var oprettelse af en cafe på centeret. Cafeen, som blev navngivet Rosencafeen, har fået en flot start med god opbakning fra brugere og personale.”

Skødstrup Sportsforenings juletræsfest: ”Kammeratskabspokalen gik til Claus ”Klammer” Jensen, der igennem mange år har været både træner, leder og aktiv spiller i både badminton, håndbold og fodbold. Overalt, hvor ”Klammer” færdes, forsøger han at fremme et godt kammeratskab.”

Juniorklubben Sokkehuset holdt møde med forældre, ansatte og SSP – emnet var rygter om stigende hashmisbrug og handel. ”Godt nok drejer det sig ikke om vore medlemmer, men da de også på et tidspunkt bliver ældre, tog vi initiativ til mødet.”

Studstrup Strands Grundejerforening: ”Også i år bliver der Skt. Hans på den kommunale grund ved Studstrup Strand. Denne gode tradition blev i sin tid startet af Løgten-Skødstrup Borgerforening og er siden fulgt op af vores forening. … Studstrup Nærbutik forestår salg af øl, vand og andet mundgodt.”

”Biblioteket har for nylig påbegyndt indkøb af compact disc inden for genren rock/beat – specielt til vore yngre lånere. Vi vil gerne have forslag om, hvilke ”musikgrupper” der er de bedste for tiden.” Conny Dehnits.

”Hvor finder man væsentlige værdier i hverdagen? Hos Løgten/Skødstrup Folkedanserne. … Det gode ved folkedanserforeningen er, at her spørges ikke om erhverv, politisk indstilling eller alder, alle kan være med.”

Skødstrup Sportsforenings byggeudvalg: ”Ny sportshal i Skødstrup bliver det ikke til, men nu er første etape sat i gang (cafeteria og omklædningsrum), så drømmen om en ny hal kan kobles på en gang i fremtiden, hvis behovet og økonomien skulle vise sig at være til stede.”

Læserbrev: ”Ja, så er vi rigtig nået ind i plastikkortenes tidsalder. Ved et besøg i lægehuset blev jeg bedt om at vise mit sygesikringsbevis.”

Fællesrådet har forhandlet med Århus Sporveje vedrørende en tværgående busforbindelse. Vi har undersøgt behovet ved henvendelse til lægehus, lokalcenter, daginstitutioner, sportsforening mv. Det bliver en forsøgsordning med kørsel hovedsageligt i formiddagstimerne.

1996

Læserbrev om nedskæring i Sokkehuset og højere forældrebetaling: ”… Vi er i Århus ved at sætte bundrekord i vores behandling af børn og unge. Der føres en benhård discountpolitik. Så nytter det ikke, at politikerne kommer med deres sædvanlige tomme forsikringer om, at vi har et godt niveau. Så skal sammenligningsgrundlaget da være Rwanda.”

Biblioteket har nu anskaffet en PC med tilhørende printer til publikumsbrug. Hvis man er interesseret i at ”surfe” på internettet, kan det ske på de større biblioteker.

Løgten/Skødstrup Erhvervs- og Handelsstandsforening er en realitet. 16. marts blev foreningen stiftet ved en generalforsamling på Løgten Kro. Mere end 40 borgere havde fundet vej til kroen, der serverede flæskesteg med rødkål og andet tilbehør.

Chr. Andersen, Fællesrådet: ”Lossepladssagen verserer atter. En kendelse har sat en foreløbig stopper for placering i Vejlby Enge. Derfor bliver de andre placeringsmuligheder igen aktuelle og hermed altså også muligheden for en placering ved Åstrup.”

Billede af tværgående busrute. + Tekst: Forsøg med tværgående busrute i 8541 – tre gange dagligt. Der forlyder meldinger om stor opbakning.

Fjernvarmeværket forsyner nu 1364 kunder.

Unibank: ”Muligheden for at hæve kontanter både i og uden for bankernes åbningstid er nu blevet større i Skødstrup. Vi får i starten af december installeret en udendørs pengeautomat, Unikontanten.”

Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv er nu en realitet. Den nye forening åbner dørene på vid gab til egnsarkivet, der har til huse på Skødstrup Bibliotek.

1997

Fællesrådet erfarer, at amtsrådet foreslår en vindmøllepark på havnen ved Studstrupværket. Fællesrådet er ikke blevet hørt og udtaler, at principielt er man ikke imod vindmøller. De skal bare placeres de rigtige steder, og lokalbefolkningen skal have tid til at tage stilling.

Bowlingcentret har været sat på tvangsauktion, men den er nu aflyst. Centret er købt af JC-gruppen, som stadig vil drive bowlingcenter i lokalerne.

Motorvej Søften-Skødstrup – der er kommet en bunke baggrundsmateriale fra Lystrup Fællesråd. Materialet kan lånes af fællesrådets medlemmer af interesserede.

Vindmøller: Efter nærmere overvejelser af de visuelle aspekter, sammenholdt med den korte afstand til bebyggede områder, foreslår Århus Kommune, at de påtænkte vindmølleområder udgår.

Christian H. Andersen går af som formand for fællesrådet og afløses af Jes Retbøll.

Lokalcenter Rosenbakken har nu eksisteret i 10 år.

Skødstrup Sportsforening har holdt generalforsamling. Tilbagegang på 36 medlemmer, så der nu er omkring 1350 medlemmer.

Posthuset ønskes nedlagt – den megen omlægning af arbejdet indenfor postvæsenet har efter deres mening gjort posthuset i Skødstrup overflødigt.

Ilse Larsen: Vi er nogle beboere i Løgten, som er interesseret i at få lavet nogle offentlige petanque-baner i området. Der indkaldes derfor til stiftende generalforsamling 27. august.

For få har benyttet tværruten, og Århus Sporveje vurderer, at der er for ringe økonomisk grundlag. Så den vil ikke køre mere.

Søren Plum, Århus Nord mod Motorvejen: Motorvejen er et unødvendigt skridt i retning af at øge privatbilismen. I stedet kan man gøre Grenåvej smallere og derved tvinge bilister til at bruge den kollektive trafik.

Skoleinspektør K. E. Mortensen: De spændende planer om etablering af et badeland i Studstrup, som lokale ildsjæle er i gang med, håber jeg meget bliver en realitet. … Ved at etablere et badeland forhindres, at der nogensinde kommer en losseplads her.

Posthuset vil blive nedlagt, men postomdeling og bokse vil fortsat blive i Løgten-Skødstrup. Fællesrådet indstiller, at ny postbutik etableres ved Carlsen Super.

1998

Ja, så lykkedes det endelig at få klar besked om, hvad der skal ske på den nok så omtalte Shell-grund. … Det bliver en Alta med et areal på 700 kvm.

Studstrup har fået foreningen Blæksprutten, som vil tilbyde aktiviteter for 200 børn og unge i Studstrup. Foreningen arbejder for en naturlegeplads i Studstrupværkets skov.

1999

Der er planer i Århus Amt om, at der inden 2005 skal etableres et nyt gymnasium i Århus Nord. Fællesrådet peger på et areal ved Bondehaven.

Fællesrådets byudviklingsudvalg med tre oplæg: 1) et kulturcenter omkring kirken, et center omkring Rosenbakken og et handelscenter omkring kroen (med renovering af siloerne ved Hjelmagervej).

Netværk dannet imod en flytning af Tirstrup Lufthavn til Thomasminde.

Ungdomsrådet er en realitet. Fem unge har meldt sig med ideer til ting, der kunne være godt for de unge at have i området.

Vi mangler et sted at køre på skateboard, rulleskøjter og BMX! ”Vi” er en stadig voksende gruppe, der har denne fælles interesse.

2000

Amtsrådet holder fast ved en firesporet motorvej fra Søften til Skødstrup. Fællesrådet: Det er helt nødvendigt med en aflastning af Grenåvej.

Planer om en sikret institution for unge kriminelle møder stor modstand. Fællesrådet fraråder projektet.

Segalt Mølle har fået propellen fjernet. Møllen er under restaurering.

Vi er kommet på nettet. 60-70 procent af os herude har nu en netopkobling. Og nu er vi også med på adressen www.skodstrup.dk

2001

Fællesrådets formand Jes Retbøll: ”Nu får vi institutionen for svært belastede kriminelle unge. … Lad os så håbe på at vi kan få reel indflydelse og dermed medvirke til at sikre, at vore værste tanker ikke bliver til virkelighed.”

En gennemgang af de første blade af 8541 viste, at der i 1989 blev givet tilsagn fra Aarhus Kommune om, at der i 1992 kan gives et tilskud på 800.000 kr. til en ny hal. Vi skal selv stille med ca. 1 mill. kr.

Jes Retbøll om lufthavnsplaner i Thomasminde: ”Vi har formuleret en skrivelse … Vi håber på den måde at give vores bidrag til, at der ikke kommer en mastodontlufthavn tæt på vort naturskønne og rolige lokalområde.”

Løgten/Skødstrup Amatørteaterforening præsenterer Revy 2001.

Bjørnekloen er under hårdt pres i Løgten-Skødstrup. Vores lokale ”Bjørnebande” har til formål at rydde alle private haver, mens Århus Kommune rydder de kommunale arealer.

Amtet har besluttet ikke at etablere en institution for svært belastede unge her i Skødstrup. Det har vist sig uforholdsmæssigt dyrt at istandsætte gården på Tronkærvej.

2003

Løgten-Skødstrup Folkedansere fejrer 25 års jubilæum. … Foreningen er stadig særdeles aktiv. Der er godt 40 dansere, som danser i Skæring Skoles festsal. Foreningens nuværende fanebærer er Peter Houen. Han ved, hvad det vil sige at have med faner at gøre, ide han også har ansvaret for flagalleen i Løgten-Skødstrup.

Skødstrup Sportsforenings formand Leif Svenningsen: ”En tiltrængt udbygning af hallen, ca. 500-600 kvm., er et stort ønske, som jeg vil forsøge at kæmpe igennem. Flytning af boldbaner fra Studstrup til området omkring hal og skole er endnu et vigtigt punkt for mig.”

Erhvervsforeningen afholder igen en erhvervsdag. I et telt centralt placeret i byen er der ”åbent hus”, hvor flere af virksomhederne i byen har en stand. Lion’s Club holder igen i år cykelløb – 8541-Løbet. Og Fodboldens Venner afholder motionsløb.

Borgerforeningens Gl. Løgten Marked: ”Forarbejdet til Gl. Løgten Marked starter allerede i november året før med, at bestyrelsen på syv personer sætter sig sammen for at lave en vurdering af det nu afsluttede marked. Den egentlige planlægning påbegyndes i januar måned.”

Debatmøde: Visioner og ønsker for 8541-området. Emner: Trafik til og fra Skødstrup-Løgten, Hvilken vækst ønsker vi, og ”Miljø – hvilket borgermiljø ønsker vi”

DSB vil lukke flere jernbaneoverkørsler, herunder overkørslen ved Gartnerhaven. Fællesrådet: ”Mød op til borgermøde! En lukning kan kun accepteres, hvis der etableres en tunnelforbindelse.”

Skødstrup-Hallen fylder 25 år. Den 20. november 1978 blev hallen taget i brug første gang. Det tog flere år at overbevise kommunen om, at området var berettiget til en sportshal.

En forening til bevarelse af Segalt Mølle er oprettet. Baggrunden er, at Kulturarvsstyrelsen meddelte, at fredningen af møllen nok vil blive ophævet. ”Vi kan på ingen måde skaffe så mange penge, som en ordentlig restaurering af hat og vinger vil koste,” skriver Lene Kaas og Ejvind Thomsen. 

Skødstrups miniputter er regionsmestre. Kim Boye Holt: ”Selv om modstanderne fra Galten fightede godt, formåede de ikke at svare afgørende igen. Mesterskabet kom i hus ved formidabelt holdspil. Hvad de mangler i fysisk henseende, har de til gengæld til fulde i spilforståelse.”

2004

Sokkehuset fejrer 25 års jubilæum: ”Pædagogerne ser stadig unge ud. Sokkehuset er stadig fyldt med dejlige børn og voksne, og hippie og fløjl er igen på mode.”

Århus Kommune eller Kaløvig Kommune? Formanden for fællesrådet, Jes Retbøll skriver: ”Vi er et yderområde, som kan vælge, om vi vil være med i Århus eller evt. med i en måske kommende Kaløvig Kommune.”

Carlsen Løgten fejrer 90 års jubilæum. ”Siden vores start for snart 90 år siden har vi været en lidt blandet landhandel, men fremstår som en moderne og opdateret butik på såvel supermarkeds- som på byggecenter-siden.”

Ancher Iversen tager navneforandring til Aida. ”Aida – Daily Design vil fremover være mottoet for firmaet,” siger direktør Peter Maae Jensen.

Aarhus Kommune søger dagplejere i 8541. Lønnen for at have fire børn i dagpleje er ca. 16.400 kr. pr. måned.

Der har i flere år været talt om, hvad der skulle ske med THC-siloerne. Siloprojektet går i dag ud på, at der skal være 37 lejligheder i siloerne. Hvad angår kroen, og hvad der skal ske med den, står endnu hen i det uvisse.

Lufthavnen: Planerne er foreløbig skrinlagt. Til stor tilfredshed for de fleste borgere i vores område.

Fællesrådet: ”Vi arbejder på en økonomisk model for en hal nr. 2 og skal i løbet af efteråret vende tilbage til embedsmændene med oversigt over de muligheder, vi kan se for at være medfinansierende.”

Gl. Løgten Marked holdes for 30. gang.

Leder af Jes Retbøll: ”Vi bliver snart omkring 9.000 indbyggere i vort lokalområde, så mon man skulle tænke på at placere et medborgerhus og en svømmehal herude?”

2005

I april holder den integrerede institution Studsen i Studstrup 25 års jubilæum. Personalet husker tilbage: ”Vi har blandt andet været i Børnenes Rekordbog med en mælkekartonpyramide.”

Moesgaard Museum foretager en prøveudgravning før byggemodning syd for Tagmosevej. I den sydøstlige del af marken fremkom bebyggelsesspor i form af stolpehuller og affaldsgruber med potteskår. Dateres foreløbig til ældre jernalder.

Socialdemokraterne i Løgten-Skødstrup fejrer 100 års jubilæum. Også afdelingens fane er 100 år. Da man fik fanen, blev der bevilget 25 øre til broderegarn af den fineste silke. Svend Auken og Nicolai Wammen kom forbi jubilæet.  

Løgten Festuge i anledning af byens 150 års jubilæum. Det blev ”et brag af en fest” i det bedste sommervejr. En bog om byens historie udgives i 1000 eksemplarer. 
November

2006

Nødråb fra Løgten-Skødstrup Borgerforenings formand Erik Dhiin: ”På to generalforsamlinger kunne der ikke samles nye medlemmer til bestyrelsen. Skulle der være nogle personer som ønsker byens borgerforening/”festudvalg” skal køre videre, hører jeg gerne fra jer.”

Herdis Holst, leder af Fritidshjemmet Myrhøjen: ”Efter ro i området i lang tid har der i den senere tid igen været forskellige former for kriminalitet på skolen, i Sokkehuset og i daginstitutionerne. Det er måske kun småting, men det er en tendens, som gerne skulle stoppes.”

Planer om et bioetanolanlæg på Studstrupværket. ”Vi er temmelig bekymrede. Miljøet vil blive påvirket på en lang række punkter,” skriver Studstrup Borgerforenings formand Birger Agergaard.

Nye planer om sportshal, fodboldbaner, svømmehal og restaurant omtales: ”Det er et meget visionært og krævende projekt, men det skal have en chance,” skriver Jes Retbøll, formand for fællesrådet.

En privat familie har doneret tre mio. kr. til hal- og kulturprojektet. ”Det er ganske enkelt fantastisk, og vi skal nu indsamle yderligere tre mio. kr., og så er vi tæt på at gå i jorden,” skriver ”Sportens Venner”.

Skødstrups bibliotek er med i et sparekatalog og risikerer at lukke. ”Vi vil kraftigt anmode politikerne om ikke at spare her.” (Jes Retbøll, Skødstrup Fællesråd) Også besparelser på eller lukning af lokalcentret er nævnt i kataloget.

Siloetten og Bytorvet er tæt på byggestart. ”Lejlighederne bliver de mest spændende boliger i Østjylland,” skriver bygherrerne i bladet.

Brugerrådet ved Lokalcenter Rosenbakken står bag demonstration på Rådhuspladsen i protest mod en lukning af Rosenbakken.

3300 underskrifter mod et planlagt bioetanolanlæg ved Studstrupværket. En delegation fra Studstrup besøgte et tilsvarende værk i Sverige: ”Der lugter ganske forfærdeligt ved værket i Sverige! Kom til borgermøde 20. november på Egå Amtsgymnasium!” skriver borgerforeningen.

Løgten-Skødstrup Teaterforening mister sit faste lokale på skolen: ”Hvis foreningen ikke kan have et fast sted til rekvisitter mv., risikerer foreningen en stille død,” skriver Kim Høyer.

”Borgerforeningen lukker og slukker” er overskriften på en artikel om, at der ikke kunne skaffes nok til bestyrelsen i Løgten-Skødstrup Borgerforening. Flagalleen fortsætter med egne vedtægter.

Mødet om bioetanolplaner ved Studstrupværket var et tilløbsstykke med 500 deltagere, og på mødet vendte amtet på en tallerken og sagde nej tak til værket.

2007

”Der er ingen tanker fra kommunens side om at ændre på lokalcentre eller bygge nye lokalcentre,” skriver områdechef Jonna Majcher. De fire lokalcentre i Nord samles administrativt.

”Håndboldafdelingen reddet på målstregen”: På den ekstra generalforsamling mødte flere op, som havde givet tilsagn om at indtræde i bestyrelsen.

Løgten-Skødstrup Folkedansere inviterer til ny dansesæson – som altid i Skæring Skoles festsal. Dansen ledes af Inge Merete Heltoft.

Leder v. Steen Hermansen: “Realistisk set må det forventes, at der samlet set vil kunne gå 4-5 år, før vi har nye idrætsfaciliteter i vores område.”

2008

Kornsiloen deles ved en dynamitsprængning i to stykker. ”Man er nu klar til at påbegynde det længe ventede højhusbyggeri på 12 etager med 21 utroligt flotte udsigtslejligheder.”

Løgten-Skødstrup Husmorforening kan fejre 60 års jubilæum. I denne sæson er der 50 medlemmer, skriver bestyrelsen.

Rema 1000 vil gerne etablere sig i Skødstrup, gerne tæt på Brugsen. Imens bygges en ny Superbrugs i Løgten.

Skødstrup Skole har fået bevilling til at udvide med flere undervisningslokaler og med et kombi-bibliotek. Det indvies et år senere.

210 friske løbere gennemførte LøgtenLøbet. Overskuddet går til byggeri af en ny sportshal.

Lions Club Skødstrup kan fejre 40 års jubilæum. Klubben donerer 100.000 kr. til lokale formål.

Fra beretning fra Skødstrup Fællesråd: ”Der er rammer i den nye kommuneplan til, at vi kan vokse fra de ca. 7.000 indbyggere, vi er nu, op til omkring 9.000. Denne tilvækst kan skolen klare, og det er egentlig det, der lægger de foreløbige grænser for udvidelserne herude. Det er dyrt at bygge en ny skole, og det vil Århus Kommune gerne udskyde – i hvert fald fire år – sikkert mere.”

2009

Det blev fejret, at 10-årige gokartkører Jan Dalgård Jønck i 2008 blev 2 x klubmester og nr. 4. i DM for Cadett Mini. Han tog i alt 20 heat-sejre i 2008.

Selv om byrådet i 1997 opgav at placere vindmøller ved Studstrupværket, trækker kommunen den samme ide frem igen. Studstrup og Fællesrådet gør indsigelse. Få måneder senere opgiver kommunen på ny tankerne.

Skødstrup Skakklub spillede sig op i 1. division. Den snuppede sejren efter en intens sidste runde og med kun et halvt point mere end Randers og Jetsmark.

Ny internetportal, skodstrup.dk, går i luften. Den er et tilbud til foreninger og virksomheder om at blive en del af hjemmesiden.

En længe ventet renovering af Grenåvej er bremset af kommunalt anlægsstop. Fællesrådet satser på, at planerne gennemføres i 2009.

Simon Hedegaard åbner sin vingård med gårdbutik. Fra 2005 er der plantet 2500 vinstokke, som hver især vil bringe en flaske vin. Sidste års høst på 2200 kg. druer er netop kommet på flasker

Den nye sportshal var ellers på vej, og der skulle købes jord op og laves lokalplan. Men borgmesterens afdeling satte igen planerne på hold.

”Der er 34 pensionister om hver plejebolig. Det er mere end det dobbelte af, hvad der er flere andre steder i Århus. Det ønsker vi politikerne ser nøjere på,” hedder det i et stort visionsoplæg om en lang række emner.  

Budgetforliget i Århus Byråd afsætter endelig pengene til den nye sportshal. Børn & Unge-afdelingen lægger ud for de forventede grundsalgsindtægter i 8541, så der kan komme skub på byggeriet. Budget: 25 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til køb af jord og anlæg af 2,5 fodboldbane.

Første store politiske valgmøde med seks politikere, og 240 borgere deltager. Rådkvinde Dorte Laustsen (SF) lover at bygge 36 plejeboliger, men stedet er ikke fundet.

Busudvalget ved Rosenbakken har samlet 79.000 kr. ud af målet på 100.000 kr.

2010

Kombibiblioteket indfører selvbetjening, så lånerkortet bruges som nøgle.

Fjernvarmeværket og vandværket opretter fælles forsyningsselskab. Landlyst er den midlertidige adresse for administrationen, mens der bygges ny administrationsbygning på Bakketoften. 

Segalt Mølle restaureres – de seks gamle møllevinger tages ned og erstattes af nye, takket være Segalt Mølles Venners indsamling af penge. Halvdelen af beløbet på 1 mio. kr. mangler dog stadig. Der bliver derfor ikke råd til at montere nye spån på kroppen, kun hatten.

2011

Vejprojektet ved Bytorvet er færdigt, så nu efterlyser Fællesrådet etape 2, som er cykelstier mm. på Grenåvej. Men vejen er smal, så kunsten at få både cykelsti og fortov af forsvarlig bredde er ikke lykkedes endnu.

Kommentar fra husmorforeningen: ”Er der mon et par friske piger, der vil være med til at give foreningen lidt nyt liv?”

Hjertesuk fra Brugerrådet ved Lokalcenter Rosenbakken: ”Vi kunne ønske, at mange flere pensionister ville gøre brug at centret. Så kom og bak os op, så besparelserne på ældreområdet ikke går for meget ud over os.”

Skødstrup Gymnastik indfører online-tilmelding til den kommende sæson. Det er nemmere at sidde bag computeren og tilmelde sig – ulempen er, at vi ikke vil stå ansigt til ansigt med vore kommende gymnaster, skriver afdelingen.

Første spadestik på ny sportshal. Lokalplanen er vedtaget, men der arbejdes intenst med at få byggetilladelse inden byggestart.

Skødstrup-Løgten Frimærkeklub kan fejre 25 års jubilæum. Der vises samlerobjekter frem på Lokalcenter Rosenbakken.

Der er mange kurser på Lokalcenter Rosenbakken. Nogle er brugerstyrede, andre administreres af Ældresagen. Pris: 285 kroner for efterårssæsonen.

Teaterforeningen opfører ”Ballade i Sommerlandet” i Skødstrup Forsamlingshus. Der er 10 medlemmer i truppen.

2012

I marts holdes rejsegilde på den nye sportshal. Bygningen, som får navnet Midtpunktet, indvies senere på året.

Jes Retbøll går efter 15 års indsats af som Fællesrådets formand og afløses af Steen Hermansen.

Hver anden mandag mødes en lille flok strikkeglade damer i cafeen på Rosenbakken. Starten går i april 2012. ”Vi har ikke en egentlig underviser, men vi hjælper og inspirerer hinanden og har det rigtig hyggeligt.”

Egnsarkivet får tildelt et omfattende materiale om især flagalleen, da Løgten-Skødstrup Borgerforenings første formand Peter Houen dør.

2013

Løgten-Skødstrup har nu over 8.000 borgere og 992 elever på skolen.

Carletti fremstiller ikke længere sin egen chokolade. I dag køber man chokoladen ude i byen, men der fremstilles stadig produkter baseret på økologisk chokolade hos Carletti.

Projektpiraterne har holdt et stort LAN-party (computerspil) med over 50 unge deltagere.

Fakta-butikken åbnede 14. november 2013, og den kæmpede for at vinde indpas i butikslivet: ”Den første tid var svær. Den første butikschef holdt hurtigt, så kom der en ny, og det var ikke bedre,” husker en af de første ansatte.

2014

Lokalplanen for ny udstykning ved Løgten Østervej angiver, at der etableres en gangbro over Grenåbanen. Fællesrådet foreslår i stedet en tunnel eller en gangbro med rampe.

Ønske fra fællesrådet om en bus mellem Studstrup og Skødstrup-Løgten. Om det sker ved at forlænge linje 17 eller få 100-eren til at køre via Ny Studstrupvej engang imellem, lægger Fællesrådet sig ikke fast på.

Stort bankoshow i den nye hal – de 430 pladser var revet væk. Hidtil største succes for eventudvalget, som skaffer penge hjem til driften af hallen.

Aarhus Kommune planlægger et større regnvandsbassin i Skødstrup Syd. Fællesrådet undersøger, om der kan tænkes stier og andet ind som et spændende naturområde.

Projektpiloterne på Ungdomsskolen holder stor fest med 150 deltagere. Lidt for mange blev lukket ind.

Slut med personlig betjening i postbutikken i Carlsen SuperBest, som i øvrigt nu hedder Eurospar.

En friskole søges startet på Engskovvej i Skødstrup. Den får senere kommunalt afslag på placeringen.

Sokkehuset er på vej til at blive lukket og skal flytte på skolen, men her er der allerede for lidt plads på grund af stor tilgang til skolen.

Husmoderforeningen er reddet! En helt ny bestyrelse tager over og varsler fejring af foreningens 65 års jubilæum til september.

Børnene i Klynge 300 på Skødstrup Skole bidrager til en ny kogebog – overskuddet skal gå til Sabritis Børnehjem i Nepal.

Skødstrups U8-drenge vinder Aarhusmesterskaberne i udendørs fodbold. Sejren blev sikret efter en nervepirrende finale mod HEI.

DONG Energy varsler stor ombygning, så kullene udfases og erstattes af træpiller. Det vil på sigt betyde farvel til 1,1 mio. tons kul årligt.  

Skødstrup Dagtilbud starter ”Åben Legeplads” på lørdage og søndage på skiftende legepladser.

Skoleleder Anne Littauer forlader skolen for at overtage lederjob på Risskov Skole. Anette Røge konstitueres som ny leder.

Lokalcenter Rosenbakken vil være kulturcentrum og understreger, at aktiviteterne er for alle aldre.

Studstrup Sommerweekend omtales – den var igen en stor succes. Sidste billedtekst lyder: ”OM de kan feste i Studstrup!”

Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk inviterer til fejring af selskabets 50 års jubilæum. Samtidig varsler værket tilbagebetaling på 5,7 mio. kr. til forbrugerne på grund af en mild vinter.

Byrådet har godkendt udvidelse af skolen med otte nye lokaler. Nogle skal bruges til Sokkehuset, som så flytter over på skolen.

Fællesrådet gentager ønsket om en tunnel under jernbanen frem for en stejl gangbro. Og efterlyser samtidig en mere sikker overgang ved Grenåvej-Rosenbakken.

2015

Dansk Supermarked har købt Carlsens Supermarked for at rive det ned og bygge et Netto i stedet. En 100-års epoke med købmandsforretning er slut.

Midtpunktet introducerer ”Team Frivillig”, der skal gøre det muligt at sætte flere aktiviteter i gang.

Postdanmark flytter sin postbutik fra det nu lukkede Eurospar til SuperBrugsen.

Et skitseprojekt for en ny bymidte i Løgten er udarbejdet. Det gælder arealet mellem Siloetten og SuperBrugsen.

Bierfesten i Midtpunktet var en bragende succes med 600 deltagere.

Djursland Bank vil åbne filial i Skødstrup efter, at både Nordea og Danske Bank har forladt området.

Hele 2016 bliver et byggeår, skriver Skødstrups Skoles nye leder Mikkel Kruuse-Andersen.

Fællesrådets formand Steen Hermansen advarer mod tankerne om en lufthavn i Thomasminde, som igen er dukket op i Aarhus Kommune.

Ole Tønder Rasmussen viser sin agave frem – den er syv meter høj og måske Danmarks højeste.

Rosenbakken fejrer 60 års fødselsdag. Lokalerne blev bygget som plejehjem, som lukkede i 1981, da der blev bygget 18 ældreboliger ud mod Grenåvej. 

3000 krokusløg lægges ned af frivillige ved Ny Studstrupvej og ved indkørslen til Studstrup.

Marius Kure, 7. b., vælges ind i ungebyrådet i Aarhus Kommune. Han vil især forbedre IT på Skødstrup Skole.

Løgten får en ”gave” man ikke har ønsket sig: en ”2 minus 1”-vej på Segaltvej.

Ung Fredag, som er et gratis tilbud hver fredag fra sportsforeningen, må lukke, hvis der ikke dukker en ny tovholder op.

2016

Omtale af de arkæologiske udgravninger ved Lauritshøj, som kaldes det mest komplette jernaldersamfund, man i Danmark har fundet i en enkelt udgravning.

Kiwi må lukke efter otte år i byen. SuperBrugsen, Fakta og Netto udkonkurrerede butikken.

Borgermøde om lufthavn ved Thomasminde: Et rungende nej tak!

Første spadestik tages til skolebyggeriet til i alt 20 mio. kr. Målet er at skabe plads til fem spor på alle årgange.

Omtale af Studstrup Løbeklub, som startede i 2010. Trine Carstens er træner.

Vindmøller ved Studstupværket spøger igen! Mange huse ligger inden for 750 meter fra de påtænkte møller. 98 procent af borgerne i Studstrup skriver under på en protest. Skødstrup Fællesråd protesterer også.

Husmorforeningen skifter profil og navn til Foreningen 8541. Der luftes planer om nye aktiviteter.

Århus Letbane lukker 26. august og varsler genåbning i oktober 2017.

Den nye regnvandssø indvies – der udskrives konkurrence om navnet. Det bliver Skødstrup Søndersø, som var et af 100 fantasifulde forslag.

2017

Arkæologigruppen i Skødstrup Fællesråd vil samle 100.000 kr. ind til at retablere jernaldervejen på kirkegården.

Omtale af Coding Pirates – børn og unge, der er kreative med IT og holder til på Skødstrup Kombibibliotek.

Første skitseforslag til omlægning af Kirkeholtvej/Løgtenvej nord for Segalt skydes ned af Fællesrådet. Det løser ikke trafikproblemet fra Løgten-Skødstrups side.

Foreningen 8541, der har eksisteret siden 1949 som Løgten-Skødstrup Husmoderforening, nedlægges.

36 vuggestuebørn får plads i den nye institution Junibakken, som er bygget fleksibelt, så den kan tilpasse sig efterspørgslen i byen.

Fællesrådets formand Steen Hermansen i grundlovstalen: ”Toget kommer, men desværre er letbanen forsinket, så det nu hedder 2018….”

Frisør Rikke Nielsen Støvring fra Hårgalleriet stiller op til VM i frisering 17. september. Hun får en flot femteplads.

Sognegården skal udbygges, og menighedsrådet udskriver idekonkurrence om udvidelsen.

Fodboldafdelingen i Skødstrup Sportsforening efterlyser en kunstgræsbane. Afdelingen har over 600 medlemmer og må ofte køre udenbys for at leje baner.

450 deltager i valgmøde, hvor alle partier er med. Der efterlyses ny skole, svømmehal, kunstgræsbane og infrastruktur. Politikerne lover en skoleudbygning og freder Studstrup for vindmøller.

Aase Pedersen fra Skødstrup Fællesråd skriver i bladets leder, at området savner et aktivitetssted – f.eks. i form af en bypark.

2018

Skødstrup Fællesråds formand Steen Hermansen skriver, at med 1220 elever på skolen er trafikken meget presset om morgenen. Der bør blandt andet indføres Kiss & Go-zoner.

Flere indlæg på Facebookgruppen 8541 Borger til Borger efterlyser en sti og en tunnel under letbanen – få den nu bygget, mens togene ikke kører. Men jordejeren kan ikke enes med Aarhus Kommune.

Hvornår kommer letbanen? Letbaneselskabet svarer: ”Vi kommer nærmere en godkendelse hver dag…”

Omtale af bierfesten i Midtpunktet – der igen var fyldt til bristepunktet.

Liselotte Kjær, Fællesrådet, træder på en øm kommunal tå: der mangler ældreboliger og især seniorboliger.

Rosenbakken har sagt farvel til navnet Brugerråd, det hedder nu Borgerråd. Margrethe Delcomyn er formand.

Steen Hermansen træder tilbage som formand for Skødstrup Fællesråd. Han afløses af Inger Thranholm.

Lyskryds på Kirkeholtvej – det bliver løsningen nord for Løgten. Det laves i 2019, forventer Gert Bjerregaard fra byrådet.

Historie om, at 170 piger og kvinder spiller fodbold i SSF. De mindste piger står på spring for at være med.

I bladets serie ”Frivilligstafetten” omtales FDF Løgten, hvor omkring 50 børn dyrker samvær og naturoplevelser. Gruppen blev startet i 1960.

Inger Thranholm og Lisbeth Lauersen, formand og næstformand i Skødstrup Fællesråd, glæder sig over, at Hjortshøjs og Skødstrups skoledistrikter ikke lægges sammen, men hvordan løses det stadige pres på skolen så? Der bør kigges på yderligere en skole eller nybygget afdeling, skriver de.

Det bliver Rema 1000, der skal bygge på Kiwi-grunden, som lukkede i 2016.

Lions Club er fyldt 50 år og var på festdagen i gavehumør og uddelte 226.000 kr., flest til Hospice Djursland.

Forældre deler kyskager ud til børn, der benytter de nye Kys & Kør-zoner ved skolen.

Kommunen sætter penge af til at støtte anlæggelsen af kunstgræsbaner i tre lokalsamfund, blandt andet Skødstrup.

Marcus Lykke Andreasen fra 8.c vælges ind i ungebyrådet i Aarhus Kommune. Hans største mærkesag er interiør og indeklima i klasselokalerne.

Kaløvig Bådelaug har været i økonomisk uvejr, men den nye havnekaptajn Allan Rundberg strammer sejlene og ser fremad.

2019

Kommunen vil hverken bygge nye ældreboliger eller bakke op om seniorboliger. Behovet er større andre steder, lyder begrundelsen.

Henrik Kallestrup hidkaldes til Skødstrup Skole som ny leder efter Mikkel Kruuse-Andersen. Arbejdsmiljøet var i bund på skolen.

ED Data (nu bare ED) kommer først fra start på det nye erhvervsareal ved rundkørslen. Det skal stå færdigt i 2020.

Lange bilkøer hver morgen for at komme ind i rundkørslen – der er behov for et dobbeltspor i rundkørslen, siger alle. Men Vejdirektoratet siger nej.

Efter en række år med bierfester er der timeout for øl og lederhosen. Deltagertallet har været for nedadgående.

Endelig indviet! Kan vi skrive på forsiden, som bringer et foto af det nye letbanetog, som ruller ind 12. maj. Forsinket næsten to år.

En skateparkgruppe har fundet et godt areal bag Midtpunktets fodboldbaner og tænker store tanker.

Letbanen larmer. Skinnestøjen høres vidt omkring, men det bliver mindre, når skinnerne bliver slebet.

Kommunen lægger forslag om solcellearealer og vindmøller i høring. Området mellem Skødstrup og Studstrup fyldes godt op ifølge forslaget.

Byggemarkedet Optimera lukker. Lejekontrakten fortsætter dog et par år endnu, så bygningerne står der stadig.

Protester fra fritidsfiskere og andre mod omfattende muslingefiskeri i bugten. Skrubber, ising og pighvar er ikke længere at finde.

Planerne om et stort bolig- og erhvervsbyggeri i Løgten Bymidte afsløres på et erhvervsmøde. Der skal senere holdes borgermøde.

2020

Skødstrup Forsamlingshus annoncerer bluesaften 16. marts med Hans Theessink og Knud Møller. Men corona-lukningen kommer fire dage senere, så arrangementet må aflyses (blev holdt i 2022 i stedet).

Ny formand for Skødstrup Sportsforening, Rene Cheff Yde Jensen: ”Der er snart behov for endnu en idrætshal.”

Flagalleen har 50 års jubilæum, men må desværre aflyse receptionen på grund af corona. Medlemstallet er rekordhøjt med 451 medlemmer.

Skolerådmand Thomas Medom til lokalbladet 8541: ”Der er ikke noget i prognoserne, der sagligt lægger op til en ny skole.” Det affødte måneden efter en læserreaktion: ”Jeg tager mig til hovedet!”

Ejerne af Trekantgrunden havde påklaget kommunens planer om cykelsti og tunnel – men den blev afvist af miljømyndighederne.

Studstrupværket har fra 2023 ikke længere kulfyring, lover Ørsted. Fremtiden er biomasse og så lidt halm.

Rema har haft sit byggeprojekt længe hos myndighederne, men nu satser man på åbning før jul 2021.

Bladet og kunstner Tanja Nellemann starter kunstprojekt i bladet og naturen. Første ”intervention” er såkaldte blåtryk med naturmaterialer.

Skolebestyrelsen beder skolerådmanden om en forklaring på forvirrende prognosetal for børn. ”
Der har før været fejl i beregningerne, der forudså elevtallet,” siger skolebestyrelsen. 

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek afslår Studstrups ønske om en busforbindelse til Skødstrup-Løgten. Der er ikke råd, fortæller han.

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd: Masser af trafikønsker, men kun få af dem realiseres desværre.

Århus Kommunes temaplan for vedvarende energi udlægger arealer til solceller mellem Studstrup og Skødstrup. Desuden et areal ved Vosnæs til tre store vindmøller.

85 børn deltog i bladets tegnekonkurrence, og der var vindere i to aldersgrupper.

Kim Bakholt vælges som ny formand for Skødstrup Sportsforening.

2021

Der søges om solcellearealer, der er større end de arealer, kommunen har udlagt. Borgere flere steder protesterer. En del ligger på fredet areal.

1. februar starter Mikael Andreasen som ny skoleleder efter Henrik Kallestrup, som er rejst til Horsens.

Skødstrup Fællesråd offentliggør 20 ønsker for trafikken – hastighedsnedsættelser, bedre forhold for bløde trafikanter og ”shunt” ved rundkørslen.

Digitalt borgermøde om planerne for Løgten Bymidte: ikke enighed om detaljerne, men tilfredshed med, at der snart sker noget.

Håb om 20 nye plejeboliger ved Kløvervangen i Skødstrup. Men processen er meget langsom, mange lokalplaner er i venteposition.

Byens lyskryds er indviet i Løgten Nord – krydset ved Kirkeholtvej. Det tog godt fire år at få det på plads.

Biodiversiteten vinder indpas i 8541. Bladet har artikler fra flere haver, stier og arealer, som skal være vilde frem for friserede.

Der skal kun kunne placeres solceller på de arealer, som kommunen har udpeget. Sådan lyder svaret til European Energy.

8541 har fået natteravne! Det vækker stor glæde i området, at ravnene er med til at skabe tryghed.

Erkendelse fra skolerådmand Thomas Medom i valgoplæg: ”Hvis byudviklingen fortsætter, vil SF arbejdefor en ny lille satellitskole i Skødstrup.”

Aarhus Kommune skærer igennem om tunnel og sti ved Trekantgrunden: det nødvendige areal vil blive eksproprieret.

Erhvervsarealerne i Skødstrup syd er udsolgt. Det er godt, men det vil også give trafikproblemer ved udkørslen i Grenåvej.

250 deltager i vælgermødet, hvor alle opstillede partier er med i panelet. Der tales grøn energi, trafik, skole og meget mere. 

Kommunen slår bak med flere boliger i Løgten-Skødstrup. Bortset fra ”fortætning” skal der af hensyn til skole og daginstitutioner ikke bygges mere.

Midtpunktet slår driftsleder- og cafe-jobbet sammen til én stilling, som besættes af Iben Kierkegaard Sjørslev.

2022

Studstrup og Løgten-Skødstrups vandværker lægges sammen efter at have samarbejdet i en årrække. Stordriftsfordele og lavere priser på drikkevand skal blive resultatet.

Dagli´Brugsen er med 60.000 distribuerede pakker årligt en af Østjyllands største pakkecentraler. Uddeler Per Hermansen venter endnu flere i år.

Skødstrup Fællesråd genstarter arbejdet med at udarbejde en helhedsplan, som senere skal blive integreret i Århus Kommunes planlægning. Frivillige deltager i arbejdet.

Sokkehusets børn er for længst rykket over på skolen, og nu er bygningerne solgt til nedrivning, da de ikke var blevet vedligeholdt. Der skal bygges rækkehuse i stedet.

Fodboldafdelingen har næsten grønt lys til at anlægge kunstgræsbanen. Alle tiltag for at undgå miljøfremmede stoffer er taget, forsikrer afdelingen.

Lokalcentrene skal skifte navn til folkehuse, så nu hedder det ”Folkehuset Skødstrup”. Det er meningen, at alle skal kunne bruge huset –IKKE kun pensionister.

Byggeriet af tunnelen under letbanen er endelig i gang! Tunnel og sti skal indvies lige efter sommerferien.

Løgten Bymidte oplyser, at man vil gerne have borgere og virksomheder til at købe anparter, så byggeriet kan indeholde mere end et traditionelt centerbyggeri.

Tema om unge og stoffer. Problemet er ikke stort, men det er der. Skødstrup Skole er opmærksom på problemet og har sat ind.

Skateparken kunne alligevel ikke placeres ved Midtpunktet, så nu handler det om Skødstrup Søndersø. Politikere og fagpersoner i kommunen er positive.

Julie Kirkegård er bagerlærling i Løgten – og nu også Danmarksmester i Skills 2022 i kategorien bagerlærling.

Rigtig mange jordejere og udvikler foreslår boligområder i udkanten af Løgten og Skødstrup. Næsten alle bliver udelukket, fordi de ligger for tæt på kysten, og kommunen vil ikke have flere boliger i området lige nu.

Byfest og Løgtenløb afvikles igen i år i det centrale Løgten.

2030
Hvordan ser mediet 8541 ud om otte år?

Relaterede artikler

Skødstrup Kirke Indgangsdør mod nord og dør til tårnet
Historie

Kirkens ukendte rum

Når man kommer op til kirken fra parkeringspladsen, er det første, man når til, den store blå dør i tårnet. Normalt fortsætter kirkegængerne videre om til våbenhuset i kirkens sydside og går den vej ind. Gangbesværede, og bruden ved bryllupper, får dog lov at bruge den store, blå dør. Men hvad gemmer der sig så bag den lille, blå dør, som Erik Søndergård her er ved at låse op? Svaret kommer i denne artikel.

Hedelisker Mose er arkæologisk interessant, men informationerne om området lader vente på sig. Billedet viser arkæologigruppens gåtur til mosen i vinter. (foto Birger Agergaard)
Historie

Historisk sti er forsinket

     Af Birger Agergaard Moesgaard Museum tog munden for fuld, da man derfra lovede, at den historiske sti ved Lauritshøj og Hedelisker Mose kunne stå