Søg
Close this search box.

Berberisvej vil tælle biler

Det er en strid om ord, om kommunen har anbefalet Berberisvej/Grankrogen for elever, der køres i bil til skolen. I hvert fald hedder teksten her ”Se anbefalet rute for sikker afsætning …”
Det er en strid om ord, om kommunen har anbefalet Berberisvej/Grankrogen for elever, der køres i bil til skolen. I hvert fald hedder teksten her ”Se anbefalet rute for sikker afsætning …”

Af Birger Agergaard

Grundejerforeningen Løgten Vest har haft sin bestyrelse samlet for at tage stilling til de svar, som Aarhus Kommune kom med i det seneste blad. Det var svar på grundejerforeningens ønske om at gøre Berberisvej og Grankrogen offentlig – netop fordi biltrafikken til skolen belaster vejene.

Indtil videre har kommunen afvist ønsket. Og det er argumenterne bag afvisningen, som bestyrelsen ikke umiddelbart kan godtage.

Dog skal det ikke blive en diskussion frem og tilbage via bladet 8541, siger bestyrelsen. Den vil tage direkte kontakt til Teknik og Miljø i kommunen. Bestyrelsen vil gå rundt til alle beboerne på Grankrogen og Berberisvej og høre om beboernes trafikmønster, og derefter tale med kommunen. Grundejerforeningen ønsker fortsat at få vejene gjort offentlige, akkurat som Egevej er blevet, og Egevej er endda ikke anbefalet som skolevej for biler til skolen.

Men her på denne plads skal der alligevel gives et par svar efter mødet i bestyrelsen.

Eksempelvis svarede Teknik og Miljø i sidste blad: ”Vi har ikke anbefalet Berberisvej som en sikker skolevej…”. Til det siger Ove Rasmussen, Mikael Pedersen og Louise Kold-Petersen:

”Det undrer os! Når kommunen er med på, at det er dumt at gøre andet, så tolker vi det som en anbefaling. Og skolen har jo klart angivet de to veje som anbefalet skolevej for sikker afsætning på Lærkebakken. Det står på skolens hjemmeside, og kortet med ruten for biler er lavet af Teknik og Miljø!”

Kommunen svarede også: ”Berberisvej er, på trods af at være en privat fællesvej, offentlig tilgængelig, og med en placering så tæt på skolen må man kunne forvente trafik i relation til skolen.”

Bestyrelsens kommentar: ”Ja-ja, men skolen har haft et stærkt stigende elevtal og en større trafikbelastning, end da vejene heromkring blev anlagt ca. 1965. Alene siden 2008 er elevtallet steget fra ca. 750 til knap 1300 elever. Med de mange nye udstykninger er afstandene til skolen blevet større, så vi må regne med, at flere kører deres børn til skole i bil. Så den der med ’I vidste jo godt, at det var en vej med skoletrafik, I flyttede ind på,’ den er vi ikke med på.”

Læs hele majnummeret 2022

Relaterede artikler

Cyklisterne må have tålmodighed med at få bedre cykelstier.
Trafik & veje

Intet nyt fra vejfronten

Det var meningen, at det første stykke af Grenåvej skulle have haft et nyt slidlag i år. Det kommer der ikke.
Det er heller ikke bombesikkert, at der sker noget med hverken vejbane eller cykelstier i 2024.
“Riget fattes penge”.

Billedet er taget omkring Møllesvinget, hvor en borger vurderer, at syv ud af ti bilister overser de nye 40 km. skilte.
Trafik & veje

Virker den nye fartgrænse i Løgten?

Den nordlige del af Grenåvej i Løgten er nu med i et forsøg, der skal besvare spørgsmålet: kan man alene ved hjælp af skilte få trafikanterne til at sænke farten?

Grenåvej (nederst) med Rema1000 (højre) og bedemandsforretningen (venstre). Fra Grenåvej ser man ikke, hvor langt bagud, Grenåvej 743 strækker sig. Den nyindkøbte grund bidrager med sine 1196 m2 cirka til en fjerdedel af Rema1000s nye areal. Den gule linje markerer det gamle skel mellem de to ejendomme.
Byggeri og bolig

Historien fortsætter

Vi har i 8541 troligt beskrevet den lange historie fra Kiwi-markedet på Grenåvej lukkede i 2016, til den nye Rema1000 slog dørene op samme sted i 2023. Så troede vi, at historien var slut. Men det er den ikke.