Søg
Close this search box.

Vi vil binde byen sammen

Skødstrup mod år 2040 forside

Af Birger Agergaard

Skødstrup-Løgten har en pæn størrelse, og området 8541 er attraktivt for borgerne og tilflytterne.

”Men hvis byen skal blive ved med at være attraktiv, er det nødvendigt med en forskønnelse af Grenåvej, en bedre infrastruktur for bløde trafikanter, nogle gode samlingspunkter for fællesskabet og flere tilbud for unge,” sagde Inger Thranholm, formand for Skødstrup Fællesråd, i sin beretning på det årlige repræsentantskabsmøde.

Mødet samlede 30 deltagere, der bakkede op om fællesrådets helhedsplan, som ifølge formanden handler om at binde lokalområdet bedre sammen.

Det seneste år har de otte medlemmer af fællesrådets forretningsudvalg holdt en række temamøder, hvor 60 frivillige har deltaget med input, og ud af det er kommet en skitse til helhedsplan for udviklingen frem til år 2040.

Helhedsplanen kommer på et belejligt tidspunkt, for Aarhus Kommune har besluttet at lave såkaldte byskitser for flere lokalsamfund, og her er 8541 med. Inger Thranholm nævnte, at arbejdet netop er startet med et møde mellem fællesrådet og den kommunale projektgruppe.

40 km. i timen i hele byen
Efter beretningen havde flere deltagere spørgsmål. Blandt andet om fartgrænsen på 40 km. i Løgten Nord – hvad flere hellere havde set omkring Skødstrup Skole. Der var tilslutning til, at de 40 km. i timen bør gælde hele byen.

Der blev også spurgt ind til mødesteder for unge – er der nyt om skaterstedet ved Skødstrup Søndersø?

Inger Thranholm svarede, at det projekt blev lagt ned af Aarhus Kommune på grund af kystnærhedszonen – det fremkaldte latter blandt tilhørerne. Hun tilføjede, at der er flere ideer, der arbejdes på, og ”noget må lykkes på et tidspunkt!”

En deltager havde set TV-udsendelser med store grønne plæner, som biolog Morten D. D. Hansen fik omdannet til flot og insektvenlig biodiversitet. Han foreslog, at det samme sker i Skødstrup, for eksempel ved erhvervsområdet.

”Det er en rigtig god idé, som Erhverv 8541 kan arbejde videre med,” svarede formanden, og erhvervsforeningens formand Peter Carlsen nikkede ivrigt.

Repræsentantskabsmødet gav genvalg til de fire, der var på valg: Ib Andersen, Aase Pedersen, Jens Otto Bruun Madsen og Peter Carlsen. Suppleanten H.C. Ralking blev også genvalgt.

Stabil økonomi
Fællesrådets økonomi er stabil med indtægter (kontingenter og kommunalt tilskud) for godt 30.000 kr., og tilsvarende udgifter (tilskud til 8541-bladet og møder mv.) Kasserer Jens Otto Bruun Madsen venter flere kontingentindtægter i år, da fællesrådet kører kampagne for at få flere medlemmer.

Bladets regnskab er også fornuftigt med lidt større annonceomsætning i 2023 i forhold til året før. Kasserer Flemming Jensen fremlagde tallene, der viste, at der både var penge til en ny hjemmeside (www.8541.dk) og samtidig til et lille overskud.

Læs hele majnummeret 2024 på PDF

Relaterede artikler

Erhverv

Virksomheder på spring til nyt areal

Det sidste erhvervsareal i det sydlige Skødstrup (syd for ED mv.) er ved at være lokalplanlagt, og den første virksomhed står på spring for at få lov til at bygge på det.

Skødstrup Fællesråd sammen med de to inviterede arkitekter, som ses til højre: Lars Autrup og Anne Mette Boye. Pladsen, som de står på, bliver mere eller mindre inddraget til Løgten Bymidte, men Bytorvet på den anden side af Grenåvej bør være til mennesker og ikke biler, mener de. (foto Birger Agergaard)
Byggeri og bolig

Byarkitekter på besøg: Noget til maven, ånden og børnene

Skødstrup Fællesråd foretog sammen med to inviterede arkitekter, Lars Autrup og Anne Mette Boye en byvandring i Løgten og Skødstrup. Bytorvet hvor bl.a. apoteket ligger, bør være til mennesker og ikke biler, mener de. (foto Birger Agergaard)

Lokalplan

Lokalplaner i gang eller på vej

Hvilke byggerier og anlæg er på vej i vores område? Det har vi sat os for at finde ud af – og her benytter vi kommunens onlinelokalplanportal.